Discord – głowne centrum komunikacji głosowej Polskiej Gromady Gwiezdnej
kod serwera Discord PGG: link -> VfTpX85rEr