Prace nad zawartością

Rozpoczynamy prace nad rozbudową zawartości na stronie PGG,
lada moment zawrzemy pierwszy film instruktarzowy dla nowych użytkowników StarCitizen.

Klawiszologia